Deall sgiliau a llythreneddau digidol pobl amgueddfeydd y DU Adroddiad Cyfnod Dau

2019-12-18T14:16:46Z (GMT) by Sejul Malde Anra Kennedy Ross Parry
Mae ‘One by One’ yn manteisio ar ysgoloriaeth amlddisgyblaeth er mwyn deall sut i gyflenwi fframwaith trawsffurfiol ar gyfer llythrennedd digidol y gweithlu amgueddfeydd. Amcan cyfnod cyntaf y prosiect oedd mapio sut mae sgiliau digidol yn cael eu cyflenwi, eu datblygu a’u defnyddio ar hyn o bryd yn sector amgueddfeydd y Deyrnas Unedig, ac i adnabod newidiadau presennol yn y galw o ran y sgiliau hyn.

Categories

Keyword(s)

License

All Rights Reserved