ObO_phase_2_report_final (Welsh).pdf (2.26 MB)
Download file

Deall sgiliau a llythreneddau digidol pobl amgueddfeydd y DU Adroddiad Cyfnod Dau

Download (2.26 MB)
report
posted on 23.02.2021, 15:41 by Sejul Malde, Anra Kennedy, Ross Parry
Mae ‘One by One’ yn manteisio ar ysgoloriaeth amlddisgyblaeth er mwyn deall sut i gyflenwi fframwaith trawsffurfiol ar gyfer llythrennedd digidol y gweithlu amgueddfeydd. Amcan cyfnod cyntaf y prosiect oedd mapio sut mae sgiliau digidol yn cael eu cyflenwi, eu datblygu a’u defnyddio ar hyn o bryd yn sector amgueddfeydd y Deyrnas Unedig, ac i adnabod newidiadau presennol yn y galw o ran y sgiliau hyn.

History

Version

VoR (Version of Record)

Publisher

Brifysgol Caerlŷr

isbn

978-1-912989-08-9

Copyright date

2019

Available date

01/05/2019

Notes

For the AHRC project ‘One by One’ – Building the Digital Literacy of UK Museums

Book series

'One by One' building digitally confident museums;

Language

other

Usage metrics

Categories

Exports