ObO Adroddiad Cyfnod Un_.pdf (2.04 MB)

Mapio Ecosystem Sgiliau Digidol Amgueddfeydd - Adroddiad Cyfnod Un

Download (2.04 MB)
report
posted on 18.12.2019, 14:07 by Sally-Anne Barnes, Erika Kispeter, Doris Ruth Eikhof, Ross Parry
Prosiect ymchwil cenedlaethol yw ‘One by One’ sy’n bwriadu helpu amgueddfeydd y Deyrnas Unedig o unrhyw faint i ddiffinio, gwella, mesur a sefydlu llythrennedd digidol eu staff a’u gwirfoddolwyr yn well ym mhob swyddogaeth ac ar bob lefel.
University of Leicester Publications

Categories

Keywords

History

Version

VoR (Version of Record)

Publisher

Brifysgol Caerlŷr

isbn

978-1-912989-01-0

Copyright date

2019

Available date

23/01/2019

Publisher version

https://one-by-one.uk/

Notes

For the AHRC project ‘One by One’ – Building the Digital Literacy of UK Museums

Book series

'One by One' building digitally confident museums;

Language

other

Exports

University of Leicester Publications

Categories

Keywords

Exports